Portlet links


Mine sites


Language/sprog


 

Portlet: Portal webservice teknologi

Arbejd med hands-on projekt erfaren holdspiller

M.Sc.EE (DTU) - Sun J2EE certified - BEA Weblogic certified - arbejdet som officiel IBM Global Services / BEA Systems / 7N / ProData konsulent...

Disclaimer

Dette site repræsenter kun private synspunkter fra en ydmyg civilingeniør (M.Sc.EE) konsulent, som opererer uden bindinger til store firmaer. Information er givet uden noget ansvar for, hvordan en læser måtte benytte dem.


JSR 168 - Pluto - Tomcat

Java Specification Request (JSR) 168 er en standard fra 2003 for hvordan Java-baserede Web componenter (portlets) administreres under en overordnet (portlet) container, der bearbejder requests og genererer dynamisk svar. Denne definition er nu under erstatning af den efterfålgende JSR 286 standar.

Portaler bruger portlets som pluggable bruger interface komponenter der leverer et præsentations lag.

JSR 168 mål er bl.a. :
  • Definere rammerne for runtime miljø (portlet container), for Java-baserede komponenter
  • Definere API mellem portlet container og portlets
  • Definere rammer for at lagre transient og persistent data for portlets
  • Definere rammer for portlets til at includere servlets og JSP (JavaServer Pages)
  • Definere deployment descriptor standard for portlets
  • Definere rammer for binary portlet portabilitet mellem JSR 168 kompatible portals
  • Definere standard for at eksekvere JSR 168 portlets som remote portlets ved brug af Web Services for Remote Portlets (WSRP) protocol
Ulemper ved JSR 168:
  • kan ikke lave asynkrone kald til individuelle portlets via URL's
  • (derfor) svært at integrere med AJAX fordi eventhåndtering til stor del kræver JavaScrips for at undgå at et helt Portal view (dvs. alle portletter) kun kan opdateres samlet.